Kontakty

Názov spoločnosti:

  AUTOTEAM V.A.G. spol. s r.o.

  IČO 44620128 

 DIČ SK2022765283

Adresa spoločnosti:

  Kvetná 693/22

900 55 Lozorno

Názov a adresa prevádzky:

  Ubytovňa FÉNIX

1223 Lozorno

900 55

Meno a kontakt vedúceho prevádzky:

  Kličmanová N. - 0910 898 333

 ubytovnafenix@zoznam.sk

 

 Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.